VERTROUWENSPERSOON

Voor persoonlijke zaken die je in vertrouwelijkheid wilt bespreken, kun je contact opnemen met Liesbeth van der Meer, de onafhankelijke 
vertrouwenspersoon van de KNAS.

 

Zij is te bereiken op 06 - 3612 1487 of via mail  vcp@knas.nl.

 

Er kan ook contact opgenomen worden met NOC*NSF via het centrum veilig sporten Nederland. 

 

Telefoon +31900-2025590
(let op provider instellingen) 

of mail centrumveiligesport

 

De volgende documenten kunnen geraadpleegd worden.