Tarieven

Ledencontributie

 

Jaarcontributie 2023: bedragen zijn inclusief bijdrage aan de KNAS*
Schermvereniging Pallós heeft een jaarcontributie (januari t/m december) dat in 12 termijnen wordt geïncasseerd. Indien je gedurende het jaar lid wordt betaal je het maandbedrag vanaf de maand van inschrijving tot einde jaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks verlengt tot wederopzegging. Voor de opzegging van het lidmaatschap gelden de reglementen van de statuten.

 

Tarieven 2023

Categorie A 21 jaar en ouder: EUR 252,00 (per jaar) EUR 21,00 (per maand) Jaar 2024 EUR 240,00 (per jaar) EUR 20,00 (per maand)**
Categorie B 20 jaar en jonger of  ingeschreven zijn via een andere vereniging bij de KNAS: EUR 168,00 (per jaar) EUR 14,00 (per maand) Jaar 2024 EUR 174,00 (per jaar) EUR 14,50 (per maand)**
Categorie C studenten en studenten die ingeschreven zijn via een andere vereniging bij de KNAS: EUR 126.00 (per jaar) EUR 10,50 (per maand) Jaar 2024 EUR 120,00 (per jaar) EUR 10,00 (per maand)**
*  KNAS 2023 Senior EUR 63,30 Junior EUR  31,65 KNAS jaar 2024  Senior EUR 69,60 Junior EUR 34,80
**  Contributie tarieven 2024 volgens de AV 17nov2023 vastgesteld 

 

U-PAS
U-pas houders kunnen het budget van de U-pas gebruiken om de cursus of proeflidmaatschap (gedeeltelijk) te betalen. Kinderen tot en met 17 jaar kunnen de cursus of proeflidmaatschap volledig betalen met het budget. Boven de 18 jaar is het budget beperkt tot 120 euro.
U-pas is niet van toepassing voor studenten.

 

 

Beginnerscursus

 

Tarieven jaar 2023
Deelname aan de beginnerscursus*:

Voor jeugd is er momenteel geen beginnerscursus, alleen het proeflidmaatschap.

Volwassen/Jeugd: EUR 150,00 Jaar 2024 EUR 156,00***
Student: EUR  57,00 Jaar 2024 EUR 57,00***

 

U-PAS
U-pas houders kunnen het budget van de U-pas gebruiken om de cursus of proeflidmaatschap (gedeeltelijk) te betalen. Kinderen tot en met 17 jaar kunnen de cursus of proeflidmaatschap volledig betalen met het budget. Boven de 18 jaar is het budget beperkt tot 120 euro.
U-pas is niet van toepassing voor studenten.

 

Proeflidmaatschap

 

Tarieven jaar 2023

Het proeflidmaatschap duurt drie maanden:
Categorie A 21 jaar en ouder**: EUR  101,00 JJaar 2024 EUR 96,00***
Categorie B 20 jaar en jonger: EUR  81,00 Jaar 2024 EUR 77,00***
Categorie C Student**: EUR  30,00 Jaar 2024 EUR 29,00***

 

Let op! Na de drie maanden ben je nog geen lid.

U-PAS
U-pas houders kunnen het budget van de U-pas gebruiken om de cursus of proeflidmaatschap (gedeeltelijk) te betalen. Kinderen tot en met 17 jaar kunnen de cursus of proeflidmaatschap volledig betalen met het budget. Boven de 18 jaar is het budget beperkt tot 120 euro.
U-pas is niet van toepassing voor studenten.



 

*  Beginnerscursus alleen op locatie Galgenwaard.
**  Geldt voor locatie Galgenwaard & Leidsche Rijn. Voor locatie Leidsche Rijn alleen op floret. Voor de beste ervaring is de beginnerscursus op alle wapens de beste keuze.
*** Tarieven zijn aan de jaar contributie gekoppeld, de contributie tarieven 2024 zijn tijdens de AV 17nov2023 vastgesteld.