PRIVACYSTATEMENT

Schermvereniging Pallós zal altijd trachten zorgvuldig met de persoonsgegevens van leden om te gaan. Hieronder wordt uitgelegd hoe we hiermee omgaan.

 

1.  VERANTWOORDELIJKE EN CONTACT

Dit privacystatement beschrijft hoe Schermvereniging Pallós omgaat met persoonsgegevens en de rechten die leden en begunstigers van Schermvereniging Pallós hebben. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Schermvereniging Pallós is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we van jou verwerken en laten verwerken.

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Schermvereniging Pallós, kun je contact opnemen met de secretaris van de vereniging via de volgende link:
mail secretaris
Dit privacy statement is versie 1.1 en voor het laatst gewijzigd op 25 februari 2024. Bij grote wijzigingen aan dit privacy statement zal Schermvereniging Pallós je daarvan op de hoogte houden.

 

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Schermvereniging Pallós verwerkt voornamelijk persoonsgegevens van leden voor de ledenadministratie en om leuke foto’s te kunnen delen via social media. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens om evenementen te kunnen organiseren.

 

2.1. LEDENADMINISTRATIE

Voor de administratie vraagt Schermvereniging Pallós je om deze gegevens op te geven:

 • Naam

 • Geslacht

 • Straat

 • Postcode

 • Plaats

 • Geboortedatum

 • Nationaliteit

 • Telefoon (van lid indien ook van ouders)

 • Mobiel (van lid indien ook van ouders)

 • Email (van lid indien ook van ouders)

 • IBAN

 

Dit vult Schermvereniging Pallós aan met:

 • Startdatum lidmaatschap

 • Einddatum lidmaatschap (indien van toepassing)

 • Gegevens die gekoppeld zijn aan U-pas

 • Bondsnummer

 

Schermvereniging Pallós gebruikt deze gegevens voor ledenadministratie, facturatie en om contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast versturen wij soms nieuwsbrieven met verenigingsnieuws.

Van leden verstrekken wij een deel van deze gegevens aan de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). De KNAS is zelfstandig verantwoordelijke voor de registratie aldaar.

Schermvereniging Pallós verwerkt deze gegevens voor de uitvoering van het lidmaatschap met jou; je hebt immers zelf de keuze gemaakt lid te worden. Schermvereniging Pallós bewaart deze gegevens tot 10 jaar na datum van uitschrijving comfort de statuten om de financiële boekhouding in orde te houden voor deze periode.

Schermvereniging Pallós behoudt een minimaal aantal gegevens van oud-leden zodat je bijvoorbeeld voor een reünie kan worden uitgenodigd en voor analyse doeleinden. Indien je oud-lid bent en dat niet op prijs stelt, laat het Schermvereniging Pallós weten.

 

2.2.  WEBSITEPUBLICATIES EN FOTO’S

Via onze website en social media promoot Schermvereniging Pallós de vereniging. Hiervoor verwerkt Schermvereniging Pallós:

•  Namen

•  Foto’s

•  Wedstrijduitslagen

Schermvereniging Pallós slaat deze gegevens op en publiceert ze voor een gerechtvaardigd belang: promotie van de vereniging, van evenementen, uitjes en andere festiviteiten, alsook wedstrijduitslagen van leden.

Mocht je een foto van jezelf van de site af hebben, neem dan contact op.

 

2.3.  EVENEMENTEN

Voor de organisatie van evenementen zoals schermtoernooien heeft Schermvereniging Pallós ook soms incidenteel gegevens van je nodig. Schermvereniging Pallós verwerkt hiervoor een of meerdere van deze gegevens:

 • Naam

 • Geslacht

 • Telefoonnummer

 • Email

 • Leeftijd

 • Vereniging (bij toernooien)

 • Bondsnummer (bij toernooien)

 • Niveau (bij toernooien)

 • Wapen (bij toernooien)

 

Zonder het verwerken van deze gegevens kan je niet meedoen (uitvoering van de overeenkomst). Schermvereniging Pallós bewaart deze gegevens tot 1 maand na het einde van het evenement.

 

2.4.  WEBSITEGEBRUIK EN COOKIES

Tenslotte gebruikt Schermvereniging Pallós cookies op haar website. Schermvereniging Pallós gebruikt deze alleen om onze website te kunnen verbeteren.

 

 

3.  DERDEN

Voor de leden en lidmaatschap administratie gebruikt Schermvereniging Pallós de boekhoud en ledenadministratie van e-Boekhouden.nl. Binnen deze omgeving wordt ook gebruikt gemaakt van de nieuwsbrieftool voor het verzenden van nieuwsbrieven aan de leden. E-Boekhouden.nl bewaart gegevens in acht houdend van de AVG.

 

KNAS administratie, door het lidmaatschap van de vereniging bij de KNAS zijn wij verplicht onze leden ook in te schrijven bij de KNAS. De noodzakelijke NAW gegevens worden hiervoor gebruikt. De KNAS bewaart gegevens in acht houdend van de AVG.

 

Verder wordt de Schermvereniging Pallós website gehost door Vimexx, waar er ook een back-up van is. Vimexx is een hostingpartij, waarmee Schermvereniging Pallós een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. 

 

4.  JOUW RECHTEN

Op grond van de AVG heb jij het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je Schermvereniging Pallós vragen de verwerking te beperken, de persoonsgegevens over te dragen en heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de volgende link: mail secretaris.

 

Daarnaast kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Versie 1.0 31 maart 2021

Versie 1.1 25 februari 2024, aanpassing mailing naar de verening en webhost aangepast in hoofdstuk derden