Lidmaatschap stoppen

Jammer dat je je lidmaatschap van schermverenging Pallós wil beëindigen. Om je lidmaatschap te beëindigen dient er gebruikt te worden van het formulier Pallos stopzetten lidmaatschap en het te mailen aan secretaris met een cc. naar de penningmeester. Na verwerking ontvang je een bevestiging en het formulier ondertekend retour.

 

Berichten naar andere e-mailadressen, mondelinge mededelingen aan de trainers of medeschermers of anderszins worden nimmer als opzegging zodanig aangemerkt.

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact met ons op via secretaris of de penningmeester.

 

Let op: opzeggen zonder formulier wordt niet gezien als een beëindiging van het lidmaatschap.

 

LET OP download het bestand fysiek op de PC en open het bestand NIET in Google Drive met Google documents het formulier werkt dan niet.

 

Download link: Pallos stopzetten lidmaatschap formulier 

 

 

Wanneer wordt je opzegging verwerkt
Het lidmaatschap van Schermvereniging Pallós wordt afgesloten voor de duur van een kalenderjaar (januari – december) en geldt tot wederopzegging. Alle opzeggingen die wij vóór 1 december ontvangen, worden voor hetzelfde kalenderjaar verwerkt. Opzeggingen die op of ná 1 december bij ons binnenkomen, worden per 31 december van het daaropvolgende jaar beëindigd.

 

Hebben wij je beëindiging van het lidmaatschap voor 1 december ontvangen. Dan wordt je lidmaatschap per 31 december van het lopende jaar (boekjaar) beëindigd.

 

Schermvereniging Pallós is een vereniging en mag je lidmaatschap daarom stilzwijgend verlengen. Dit is anders dan een overeenkomst met bijvoorbeeld een sportschool of een internetprovider. Meer informatie hierover leest u op de website van de Consumentenbond.

 

Tijdelijke lidmaatschap
Bij Schermvereniging Pallós is er ook een tijdelijk lidmaatschap van 3 maanden, dit lidmaatschap eindigt automatisch. Dit lidmaatschap valt buiten het reguliere lidmaatschap en worden automatisch na de gecommuniceerde lidmaatschapsduur beëindigd. Hier hoeft je dus niets voor te doen. Uiteraard kunt je dit lidmaatschap ook verlengen naar een volledig (volwaardige) lidmaatschap van de vereniging.

Mail het opzeg formulier aan secretaris met een cc. naar de penningmeester.

Let op: opzeggen zonder formulier wordt niet gezien als een beëindiging van het lidmaatschap.

 

LET OP download het bestand fysiek op de PC en open het bestand NIET in Google Drive met Google documents het formulier werkt dan niet.

 

Optie 1 Gebruik Adobe Acrobat®  om het formulier in te vullen en te ondertekenen.
Optie 2 Selecteer de PDF rechter muisknop en selecteer je browser, bij voorkeur Microsoft Edge.
Optie 3 voor iOS gebruikers, download de file en open het met een pdf programma.Klik hier voor de tarieven