Beëindigen van het lidmaatschap

Jammer dat je je lidmaatschap van schermverenging Pallós wil beëindigen. Vul onderstaand electronisch formulier en de administratie van de leden zal u zo spoedig mogelijk verder informeren over het beëindigen van het lidmaatschap.

 

Berichten naar andere e-mailadressen, mondelinge mededelingen aan de trainers of medeschermers of anderszins worden nimmer als opzegging zodanig aangemerkt.

 

Link:

Pallós formulier beëindigen van het lidmaatschap

 

 

Wanneer wordt je beëindiging van je lidmaatschap verwerkt
Het lidmaatschap van Schermvereniging Pallós wordt afgesloten voor de duur van een kalenderjaar (januari – december) en geldt tot wederopzegging. Alle opzeggingen die wij vóór 1 december ontvangen, worden voor hetzelfde kalenderjaar verwerkt. Opzeggingen die op of ná 1 december bij ons binnenkomen, worden per 31 december van het daaropvolgende jaar beëindigd.

 

Hebben wij je beëindiging van het lidmaatschap voor 1 december ontvangen. Dan wordt je lidmaatschap per 31 december van het lopende jaar (boekjaar) beëindigd.

 

Schermvereniging Pallós is een vereniging en mag je lidmaatschap daarom stilzwijgend verlengen. Dit is anders dan een overeenkomst met bijvoorbeeld een sportschool of een internetprovider. Meer informatie hierover leest u op de website van de Consumentenbond.

 

Tijdelijke lidmaatschap
Bij Schermvereniging Pallós is er ook een tijdelijk lidmaatschap van 3 maanden, dit lidmaatschap eindigt automatisch. Dit lidmaatschap valt buiten het reguliere lidmaatschap en worden automatisch na de gecommuniceerde lidmaatschapsduur beëindigd. Hier hoeft je dus niets voor te doen. Uiteraard kunt je dit lidmaatschap ook verlengen naar een volledig (volwaardige) lidmaatschap van de vereniging.