Inschrijfformulier Lidmaatschap

Velden met een sterretje zijn verplicht!

Achternaam *
Tussenvoegsel
Voorletters *
Voornaam *
Geboorte datum *

Geslacht (verplicht voor de scherm bond KNAS)

 *
Nationaliteit *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon (vast)
Mobiel 1 *
Mobiel 2
Email 1 *
Email 2
In noodgevallen waarschuwen:
Indien student
Kopie studentenkaart en bewijs van inschrijving meesturen.

Maximale bestandsgrootte (Mb): 2

indien reeds ingeschreven bij de KNAS via een andere vereniging naam vereniging:
KNAS nummer

Indien je proef lidmaatschap gevolgd hebt selecteer de maand van start.

Vul jaar start van proeflidmaatschap

Verzoekt het bestuur van Schermvereniging Pallós zich te worden toegelaten tot deze vereniging.

 *
Hier kan je een aanvullende bericht meesturen

Nadat je het formulier hebt verzonden zal er op een later tijdstip  contact opgenomen worden. Betalingen gaan via automatsche incasso. Hiervoor zal je een machtiging voor ontvangen, met het verzoek deze te ondertekenen en te retourneren. Veel schermplezier.