Commissies

Domcommissie

 

De Domcommissie of DomCie organiseert elk jaar het Domtoernooi. Het Domtoernooi is altijd een grote operatie en de bedragen die ermee gemoeid zijn, zijn vaak groot. Directe communicatie tussen het bestuur en de DomCie is dus belangrijk. De DomCie zal niet alleen een liaison hebben, maar de penningmeester van de vereniging zal ook de penningmeester van de Domcommissie zijn. De DomCie heeft 5 portefeuilles.

 • Voorzitter

 • Penningmeester*

 • Wedstrijdleiding

 • Materiaal

 • Bestuur liaison

 

Evenementencommissie

 

De evenementencommissie organiseert de verenigingsactiviteiten buiten de reguliere schermactiviteit.
Dit zijn:

 • de interne toernooitjes – voor volwassenen en jeugd 

 • de clubkampioenschappen

 • het Slot Zuylentoernooi 

eventuele niet-schermactiviteiten om het clubgevoel te bevorderen. 

De kosten die hier gemaakt worden, zijn vaak niet heel groot, tenzij het zaalhuur betreft of aankopen gedaan moeten worden die niet standaard in een winkeltjes gedaan kunnen worden.
Het budget voor deze evenementen is een onderdeel van algemene begroting van de vereniging.
De voorzitter zal voor elk de evenement een budgettering / begroting verzorgen van elk evenement in overleg met de penningmeester. Zaalhuur zal echter te allen tijde door het bestuur worden geregeld. Mogelijke aankopen als prijzen of BBQ's zoveel mogelijk met raamovereenkomsten, zodat leden geen grote bedragen moeten voorschieten en later declareren.
In de evenementencommissie zijn 6 portefeuilles te verdelen.

 • Voorzitter

 • Penningmeester*

 • Slot Zuylen

 • Clubkampioenschappen

 • Clubtoernooien jeugd

 • Clubtoernooien volwassenen

 • Bestuur liaison

 

Materiaalcommissie

 

De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het materiaal en adviseert het bestuur bij de aanschaf van materiaal. Doorgaans is deze functie door een enkel persoon uitgevoerd, maar hierbij werden vaak zaken buiten de Galgenwaard vergeten of opgepakt door andere leden of trainers. Het materiaal bij Stepping Stones is zeer minimaal en kan worden waargenomen zonder hieraan een aparte portefeuille te verbinden. Omdat materiaal snel veel geld kost, is de penningmeester van de vereniging hier penningmeester. In de materiaalcommissies bestaan 5 portefeuilles.

 • Voorzitter

 • Penningmeester*

 • Commissaris Galgenwaard

 • Commissaris Leidsche Rijn

 • Bestuur liaison

 

Promotiecommissie

 

De promotiecommissie zorgt voor de promotie van activiteiten, de vereniging en de schermsport. De promotiecommissie wordt hoofdzakelijk door het bestuur of andere commissies ingeschakeld, bijvoorbeeld om ontwerpen voor merchandise en zulks te maken. De financiën zullen vooral door het bestuur uitgevoerd worden, waardoor de voorzitter van de commissie verantwoordelijk kan zijn voor de begroting. In deze commissie zullen vijf portefeuilles te vullen zijn.

 • Voorzitter

 • Merchandise

 • Demonstraties

 • Workshops

 • Bestuur liaison

 

Trainerscommissie

 

De trainerscommissie is een afvaardiging van de trainers van de vereniging. De trainerscommissie zorgt ervoor dat er een duidelijke lijn van communicatie is tussen bestuur en trainers. De trainerscommissie heeft geen budget en dus ook niemand die over financiën gaat. De trainerscommissie is als volgt samengesteld de hoofdtrainers vertegenwoordigen alle trainers:

 • Voorzitter*

 • Secretaris*

 • Hoofdtrainer 1

 • Hoofdtrainer 2

 

* zijn de bestuursleden van de vereniging